Upadłość Konsumencka – to warto wiedzieć zanim złożysz wniosek o upadłość

26 wrz 2022

Kontakt - telefony
Ochrona danych osobowych *
Zabezpieczenie

Upadłość konsumencka to nic innego jak forma pozbycia się długów, dla osób które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań.

Dla osoby zadłużonej, która nie jest w stanie spłacić podjętych kredytów, nękanej egzekucjami i opędzającej się od komorników ogłoszenie upadłości konsumenckiej to często jedyna szansa na wyjście ze spirali długów. 

Problemy finansowe dotykają wielu Polaków i coraz więcej Polaków decyduje się skorzystanie z upadłości konsumenckiej. Nie oznacza to jednak wcale, że w każdym przypadku warto właśnie w ten sposób walczyć z nadmiernym zadłużeniem…

Zanim wystąpisz do sądu o upadłość, warto wiedzieć, jak się do niej przygotować, by uniknąć ewentualnych błędów. 

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką i z czym się to wiąże? Co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej? Co zmieniło się w przepisach w 2020 roku? Sprawdź zanim złożysz wniosek o upadłość konsumencką.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to krótko mówiąc wszczęcie postępowania w celu oddłużenia niewypłacalnej osoby. Dzięki skutecznemu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można więc całkowicie pozbyć się długów w okresie kilku lat od podjęcia decyzji o złożeniu stosownego wniosku do sądu. Bez znaczenia jest tu kwota zadłużenia. 

Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z tarapatów finansowych?

Gdy nie masz z czego pokryć kosztów zaległości finansowych rozwiązanie finansowych problemów w postaci ogłoszenia upadłości wydaje się cudownym rozwiązaniem, w szczególności osobom zadłużonym „po uszy”. 

I faktycznie, w wielu przypadkach, ogłoszenie upadłości pomoże dłużnikowi rozpocząć „drugie życie”, życie bez zobowiązań i rzeszy komorników na karku. 

Jednak nie w każdym przypadku sąd przychyli się do wniosku o upadłość… Czasem też dużo korzystniejszym rozwiązaniem dla zadłużonej osoby będzie wybór innej metody działania. 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wnioskodawcą o upadłość konsumencką może być każda osoba, która :

 • jest niewypłacalna, nie ma możliwości obsługi posiadanych zobowiązań
 • posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski 
 • w dniu złożenia wniosku do sądu, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jesteś byłym przedsiębiorcą? Pamiętaj, że nie wystarczy w sądzie przedstawić dokumentu o zawieszeniu działalności gospodarczej. Twoja firma (spółka), powinna być wykreślona ze stosownych rejestrów (np. CEIDG, KRS – w przypadku spółki jawnej). To ważne. 

Upadłość konsumencka – jakie trzeba spełnić warunki?

Uzyskanie statusu upadłego konsumenta wymaga złożenia w sądzie gospodarczym (właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika) stosownego wniosku o upadłość konsumencką. Opłata sądowa za wniosek jest niewielka: to tylko 30 zł.

Znacznie trudniej jest spełnić wszystkie wymogi formalne. Dlatego też nie polecam samodzielnej próby opracowania wniosku o upadłość konsumencką przez zadłużoną osobę. 

Poza stroną formalną wniosku (do czego sądy podchodzą nader poważnie), konieczne jest dokładne opisanie przyczyn wpadnięcia przez daną osobę w tarapaty finansowe, wraz z udokumentowaniem opisanych faktów

Od marca 2020 r. znacząco zmieniła się procedura w zakresie upadłości konsumenckiej. Obecnie nie jest przeszkodą w uzyskaniu statusu upadłego fakt, iż  nadmierne zadłużenie nastąpiło w wyniku lekkomyślności, czy nawet rażącego niedbalstwa. Tu duży plus. Ale nowa procedura ma też sporo minusów, najważniejszą zmianą na niekorzyść jest ta, iż wejście w upadłość wcale nie oznacza oddłużenia. Może więc się zdarzyć, że sąd orzecze twoją upadłość konsumencką, syndyk sprzeda posiadany przez ciebie majątek, a  na koniec … postępowanie zostanie umorzone bez zgody na oddłużenie. W konsekwencji: utraciłeś majątek, a nie pozbyłeś się długów. Rzadko o tym wiedzą zadłużeni, którzy za wszelką cenę chcą pozbyć się długów i idą w kierunku upadłości konsumenckiej. Co nie zawsze dobrze się kończy, patrz: opisany przypadek.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawowym dokumentem, który należy złożyć do sądu to wniosek o upadłość konsumencką na urzędowym formularzu. 

Do wypełnionego starannie wniosku, należy dołączyć pełną dokumentację dotyczącą bieżącego zadłużenia, ale także inne dokumenty m.in. informujące o majątku wnioskodawcy, na temat zatrudnienia oraz o sytuacjach losowych, które były przyczyną problemów finansowych. 

O czym warto pamiętać przygotowując wniosek u upadłość konsumencką? 

 1. Po pierwsze konieczna jest stosowna selekcja załączanych dokumentów. Trzeba wybrać tylko te, które są konieczne lub ważne.
 2. Po drugie przedstawione dokumenty nie mogą stać w sprzeczności z treścią wniosku w części opisowej (nazwa tej części wniosku: „okoliczności uzasadniające złożenie wniosku oraz szczegółowe uzasadnienie”). 

To dwa niezwykle istotne elementy dobrze wypełnionego wniosku, które mogą zadecydować o tym, czy sąd przychyli się do wniosku czy go odrzuci. 

Kiedy nie warto ubiegać się o upadłość konsumencką?

Pisząc o upadłości konsumenckiej nie możemy zapominać o jej minusach… 

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że na poczet długów trzeba przeznaczyć cały posiadany majątek i przekazać go do tzw. masy upadłości. Dlatego też, w wielu przypadkach, osobom zadłużonym, ale posiadającym majątek – odradzamy tę formę poprawy swojej sytuacji finansowej.

Ale wtedy zawsze możemy zaproponować inne, bardziej korzystne rozwiązanie dla zadłużonej osoby. Oczywiście: wraz z przedstawieniem analizy, dlaczego dana metoda jest korzystniejsza od upadłości konsumenckiej. 

Jakie są koszty upadłości konsumenckiej? Ile tak naprawdę kosztuje oddłużanie?

Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł. Jeśli chcesz skorzystać z fachowej pomocy przy ubieganiu się o upadłość konsumencką, musisz rozliczyć się za tę usługę z wybraną kancelarią. 

Jakie są stawki stosowane przez kancelarie za pełne opracowanie wniosku o upadłość konsumencką? 

Bardzo różne. Zaczynają się zwykle od 3 tys. zł, ale można także trafić na propozycję przeprowadzenia tego procesu za kwotę 30 tys. zł + 23% VAT. Pamiętać należy przy tym, iż droższa usługa w tej dziedzinie wcale nie oznacza lepszej jakości.

Ceny, które można uznać za „normalne” za opracowanie wniosku o upadłość konsumencką powinny mieścić się w przedziale 4 – 8 tys. zł, w zależności od stopnia trudności. Chyba, że sprawa toczy się o uratowanie majątku znaczącej wartości, wtedy na pewno trzeba się liczyć z większymi kosztami.

Ile trwa proces upadłości konsumenckiej ? Jak przebiega ?

Pierwszy krok to złożenie wniosku o upadłość konsumencką i cierpliwe czekanie na pismo z sądu. Pismo możesz dostać szybko, tj. w okresie nawet do 1 miesiąca czasu od daty złożenia wniosku. Jednak tak szybkie otrzymanie pisma nie koniecznie musi być dobrą wiadomością. Będzie to najprawdopodobniej oznaczać, że sąd w Twojej dokumentacji znalazł jakieś braki formalne i prosi o ich uzupełnienie. Na ich uzupełnienie masz tylko 7 dni.

Rozpoznanie wniosku o upadłość konsumencką, w zależności od sądu, trwa od 3 do nawet 8 miesięcy

Obecnie rzadko się zdarza, że przed ogłoszeniem wyroku w danej sprawie, sąd wzywa dłużnika na złożenie zeznań. Jeśli jednak będzie to miało w twoim przypadku, do takich zeznań koniecznie trzeba się przygotować, gdyż na pewno będzie to bardzo ważny etap na dalszej drodze do uzyskania zgody na oddłużenie. Przygotowanie do zeznań winno leżeć po stronie kancelarii, która zajmowała się opracowaniem wniosku. 

Jeśli sąd przychyli się do wniosku o upadłość konsumencką, sprawa trafia do syndyka, którego zadaniem jest przeprowadzenie całego procesu. Działania syndyka trwają zwykle kilkanaście miesięcy. Ale mogą trwać też dłużej, m.in. w sytuacji, kiedy upadły posiada trudno zbywalne składniki majątku i te trafią do masy upadłości. 

Po ogłoszeniu upadłości zarząd nad majątkiem oraz dochodem upadłego przejmuje syndyk. Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka dotyczy umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia oraz emerytury/renty. Wolna od zajęcia jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Syndyk może zająć do 50 proc. wynagrodzenia za pracę, oraz do 60 proc. wynagrodzenia za pracę, jeśli upadły płaci alimenty; oraz do 25 proc. emerytury/renty. 

Co ważne w znowelizowanej ustawie o upadłości konsumenckiej, upadły może złożyć wniosek o zwolnienie wyższej kwotę od zajęcia (czyli oddamy syndykowi wtedy mniejszą część dochodów).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i co dalej ?

Końcowy etap upadłości konsumenckiej następuje poprzez ustalenie tzw. planu spłaty wierzycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres, kiedy upadły ma spłacać ustalone raty na rzecz wierzycieli nie może być dłuższy niż 84 miesiące. 

Jednakowoż, kiedy sąd nie stwierdzi w twoim działaniu lekkomyślności, czy rażącego niedbalstwa, maksymalny okres planu spłaty wierzycieli wynosi 36 miesięcy. Właśnie w tym miejscu widać, jak istotna jest treść wniosku oraz ewentualna „opieka” kancelarii nad upadłym, także w okresie po ogłoszeniu upadłości (ale jeszcze przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli).  Jak się pewnie domyślasz, wierzyciele zawsze będą domagać się maksymalnego okresu spłaty (czyli 84 miesiące), ktoś cię wtedy musi bronić.

Co do planu spłaty wierzycieli: zdarza jednak, wcale nie rzadko, że sąd, kierując się zasadami współżycia społecznego – umarza w całości długi upadłego, nie wyznaczając żadnej kwoty na rzecz spłaty wierzycieli. Ale nawet, jeśli taka opłata zostaje przez sąd ustalona, zwykle jest to kwota niewysoka, tj. pomiędzy 150 a 500 zł miesięcznie. 

Sąd ustalając wysokość planu spłaty wierzycieli, kieruje się swoim poglądem na temat możliwości generowania przez upadłego określonego dochodu, brana jest pod uwagę także sytuacja rodzinna upadłego. 

Wykonanie planu spłaty oznacza dla danej osoby całkowite umorzenie pozostałej kwoty długów.

Upadłość osoby fizycznej, a upadłość przedsiębiorcy

Złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy podlega zupełnie innym procedurom niż przy postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej. W przypadku tzw. drobnych przedsiębiorców, zwykle szukanie ratunku (oddłużenia) przez ogłoszenie upadłości swojej firmy jest działaniem kompletnie nieopłacalnym.

Dlaczego? Wystarczy nadmienić, że taki przedsiębiorca musi z własnych środków pokryć koszty postępowania, które sąd określa na min. 70 tys. zł… 

Z tego powodu wiele osób, które planują się oddłużyć, a wcześniej (lub obecnie) prowadziły działalność gospodarczą, dążą do pozbycia się długów poprzez upadłość konsumencką. Taki przypadek jednak wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. 

Diagnoza w tej sprawie powinna być przeprowadzona przez fachowca na początku drogi ubiegania się przedsiębiorcy (lub byłego przedsiębiorcy) o upadłość konsumencką.

Po takiej analizie, którą przeprowadzamy zawsze na początku (przed wyborem odpowiedniej strategii w danej sprawie), najczęstszym wnioskiem jest: polecamy upadłość konsumencką, ale na pewno nie teraz. Czasem musi upłynąć nawet 10 lat (np. jeśli zadłużony przedsiębiorca posiada majątek, którego nie chce się pozbyć), aby próba oddłużenia przez upadłość konsumencką nie wiązała się ze zbytnim ryzykiem. 

Antywindykacja – jako alternatywna metoda przy nadmiernym zadłużeniu


W sytuacji, kiedy przeprowadzona analiza danego przypadku wskaże niemożność na złożenie (na dzień analizy) wniosku o upadłość konsumencką, nie zostawiamy zadłużonej osoby „na lodzie”. Nasza Kancelaria posiada rozbudowany dział szeroko rozumianej antywindykacji, możemy więc poprowadzić daną sprawę na wiele sposobów.

Na temat naszej działalności w zakresie antywindykacji przeczytasz tutaj:  https://krzysztofoppenheim.pl

Bywa też tak, że upadłość konsumencka jak najbardziej wchodzi w rachubę, ale są możliwe także inne opcje: wtedy omawiamy temat z naszym klientem, aby mógł wybrać najbardziej dlań optymalny wariant. Z jego punktu widzenia.

Upadłość konsumencka – po zmianie przepisów w 2020 r.

Po zmianie przepisów, co miało miejsce w marcu 2020 r., próba oddłużenia się poprzez upadłość konsumencka nie zawsze jest bezpieczna dla zadłużonej osoby, czasem taka próba może okazać się tragiczna w skutkach. Znamy takie przypadki.

Minusem nowej procedury jest także wydłużony maksymalny okres ustalenia planu spłaty wierzycieli: może zostać ustalony nawet na 84 miesiące. 

Plusem nowych przepisów jest liberalizacja zasad przy ogłaszaniu upadłości – m.in zostało wyeliminowane rażące niedbalstwo, jako powód oddalenia wniosku.

Gruntowna analiza danej sytuacji zadłużonego, poparta wiedzą, doświadczeniem jest podstawą do wybrania optymalnej metody działania. Bowiem zawsze musimy pamiętać, iż mimo faktu, że upadłość konsumencka w wielu przypadkach może wyciągnąć daną osobę z ogromnych opresji, to czasem jest odwrotnie: wejście w upadłość konsumencką może znacząco pogorszyć twoją sytuację. 

Jeśli nie radzisz sobie ze spłatą zadłużenia najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy eksperta w tej dziedzinie, który pomoże Ci w wyborze najkorzystniejszej w Twojej sytuacji metody obrony przed skutkami ewentualnej egzekucji komorniczej. Pozwoli też zapobiec niepotrzebnym błędom i konsekwencjom prawnym.

 • Wysoka skuteczność
 • Bezpłatna analiza sprawy
 • Uczciwa diagnoza
 • Kompleksowa usługa
 • Rozsądna cena
 • Usługa również dla przedsiębiorców
Zamów bezpłatną analizę sprawy!

Wyślij nam swoje dane kontaktowe, a my odpowiemy jak najszybciej i ustalimy termin konsultacji.

 • Wysoka skuteczność
 • Bezpłatna analiza sprawy
 • Uczciwa diagnoza
 • Kompleksowa usługa
 • Rozsądna cena
 • Usługa również dla przesiębiorców
Zamów bezpłatną analizę sprawy!

Wyślij nam swoje dane kontaktowe. Odpowiemy jak najszybciej i ustalimy termin konsultacji.

Kontakt - ogólne
Ochrona danych osobowych *
Zabezpieczenie

Gotowy dowiedzieć się więcej?

Po zmianie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, okres spłaty wierzycieli wydłuży się aż o 48 miesięcy! To dodatkowe 4 lata! Nie pozwól odebrać sobie 4 lat i zgłoś się do nas po bezpłatną wycenę już teraz!