Upadłość Konsumencka – to warto wiedzieć zanim złożysz wniosek o upadłość

23 lip 2019

Upadłość konsumencka to nic innego jak forma pozbycia się długów, dla osób które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań.

Dla osoby zadłużonej, która nie jest w stanie spłacić podjętych kredytów, nękanej egzekucjami i opędzającej się od komorników ogłoszenie upadłości konsumenckiej to często jedyna szansa na wyjście ze spirali długów. 

Problemy finansowe dotykają wielu Polaków i coraz więcej Polaków decyduje się skorzystanie z upadłości konsumenckiej. Nie oznacza to jednak wcale, że w każdym przypadku warto właśnie w ten sposób walczyć z nadmiernym zadłużeniem…

Zanim wystąpisz do sądu o upadłość, warto wiedzieć, jak się do niej przygotować, by uniknąć ewentualnych błędów. 

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką i z czym się to wiąże? Co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej? Co zmieniło się w przepisach w 2019 roku? Sprawdź zanim złożysz wniosek o upadłość konsumencką.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to krótko mówiąc wszczęcie postępowania w celu oddłużenia niewypłacalnej osoby. Dzięki skutecznemu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można więc całkowicie pozbyć się długów w okresie kilku lat od podjęcia decyzji o złożeniu stosownego wniosku do sądu. Bez znaczenia jest tu kwota zadłużenia. 

Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z tarapatów finansowych?

Gdy nie masz z czego pokryć kosztów zaległości finansowych rozwiązanie finansowych problemów w postaci ogłoszenia upadłości wydaje się cudownym rozwiązaniem, w szczególności osobom zadłużonym „po uszy”. 

I faktycznie, w wielu przypadkach, ogłoszenie upadłości pomoże dłużnikowi rozpocząć „drugie życie”, życie bez zobowiązań i rzeszy komorników na karku. 

Jednak nie w każdym przypadku sąd przychyli się do wniosku o upadłość… Czasem też dużo korzystniejszym rozwiązaniem dla zadłużonej osoby będzie wybór innej metody działania. 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wnioskodawcą o upadłość konsumencką może być każda osoba, która :

 • jest niewypłacalna
 • jest obywatelem Polski 
 • w dniu złożenia wniosku do sądu, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jesteś byłym przedsiębiorcą? Pamiętaj, że nie wystarczy w sądzie przedstawić dokumentu o zawieszeniu działalności gospodarczej. Twoja firma (spółka), powinna być wykreślona ze stosownych rejestrów (np. CEIDG) lub jest w trakcie takiego działania. To ważne. 

Upadłość konsumencka – jakie trzeba spełnić warunki?

Uzyskanie statusu upadłego konsumenta wymaga złożenia w sądzie gospodarczym (właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika) stosownego wniosku o upadłość konsumencką. Opłata sądowa za wniosek jest niewielka: to tylko 30 zł. 

Znacznie trudniej jest spełnić wszystkie wymogi formalne… raczej nie polecam samodzielnej próby opracowania wniosku o upadłość konsumencką przez zadłużoną osobę. 

Poza stroną formalną wniosku (do czego sądy podchodzą nader poważnie), konieczne jest dokładne opisanie przyczyn wpadnięcia przez daną osobę w tarapaty finansowe, wraz z udokumentowaniem opisanych faktów

Może się zdarzyć, że sąd nie przychyli się do wniosku o upadłość konsumencką, oddalając taki wniosek. Takie sytuacje bardzo często zdarzają się byłym przedsiębiorcom, oraz osobom, które wpadły w pętlę kredytową, co sąd może uznać jako efekt lekkomyślności lub tzw. rażącego niedbalstwa wnioskodawcy.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawowym dokumentem, który należy złożyć do sądu to wniosek o upadłość konsumencką na urzędowym formularzu. 

Do wypełnionego starannie wniosku, należy dołączyć pełną dokumentację dotyczącą bieżącego zadłużenia, ale także inne dokumenty m.in. informujące o majątku wnioskodawcy, na temat zatrudnienia oraz o sytuacjach losowych, które były przyczyną problemów finansowych. 

O czym warto pamiętać przygotowując wniosek u upadłość konsumencką? 

 1. Po pierwsze konieczna jest stosowna selekcja załączanych dokumentów. Trzeba wybrać tylko te, które są konieczne lub ważne.
 2. Po drugie przedstawione dokumenty nie mogą stać w sprzeczności z treścią wniosku w części opisowej (nazwa tej części wniosku: „okoliczności uzasadniające złożenie wniosku oraz szczegółowe uzasadnienie”). 

To dwie niezwykle istotne elementy dobrze wypełnionego wniosku, które mogą zadecydować o tym, czy sąd przychyli się do wniosku czy go odrzuci. 

Kiedy nie warto ubiegać się o upadłość konsumencką?

Pisząc o upadłości konsumenckiej nie możemy zapominać o jej minusach… 

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że na poczet długów trzeba przeznaczyć cały posiadany majątek i przekazać go do tzw. masy upadłości. Dlatego też, w wielu przypadkach, osobom zadłużonym, ale posiadającym majątek – odradzamy tę formę poprawy swojej sytuacji finansowej.

Jakie są koszty upadłości konsumenckiej? Ile tak naprawdę kosztuje oddłużanie?

Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł. Jeśli chcesz skorzystać z fachowej pomocy przy ubieganiu się o upadłość konsumencką, musisz rozliczyć się za tę usługę z wybraną kancelarią. 

Jakie są stawki stosowane przez kancelarie za pełne opracowanie wniosku o upadłość konsumencką? 

Bardzo różne. Zaczynają się zwykle od 2 tys. zł, ale można także trafić na propozycję przeprowadzenia tego procesu za kwotę 30 tys. zł + 23% VAT. Pamiętać należy przy tym, iż droższa usługa w tej dziedzinie wcale nie oznacza lepszej jakości.

Ceny, które można uznać za „normalne” za opracowanie wniosku o upadłość konsumencką powinny mieścić się w przedziale 3 – 5 tys. zł.

Ile trwa proces upadłości konsumenckiej ? Jak przebiega ?

Pierwszy krok to złożenie wniosku o upadłość konsumencką i cierpliwe czekanie na pismo z sądu. Pismo możesz dostać szybko, tj. w okresie nawet do 1 miesiąca czasu od daty złożenia wniosku. Jednak tak szybkie otrzymanie pisma nie koniecznie musi być dobrą wiadomością. Będzie to najprawdopodobniej oznaczać, że sąd w Twojej dokumentacji znalazł jakieś braki formalne i prosi o ich uzupełnienie. Na ich uzupełnienie masz tylko 7 dni. 

Rozpoznanie wniosku o upadłość konsumencką, w zależności od sądu, trwa od 3 do nawet 8 miesięcy

Najczęściej, przed ogłoszeniem wyroku w danej sprawie, sąd wzywa dłużnika na złożenie zeznań. Jest to bardzo ważny element procedury. Do takich zeznań koniecznie trzeba się przygotować, gdyż wtedy właśnie zapada decyzja w danej sprawie. Przygotowanie do zeznań winno leżeć po stronie kancelarii, która zajmowała się opracowaniem wniosku. 

Jeśli sąd przychyli się do wniosku o upadłość konsumencką, sprawa trafia do syndyka, którego zadaniem jest przeprowadzenie całego procesu. Działania syndyka trwają zwykle kilkanaście miesięcy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i co dalej ?

Końcowy etap upadłości konsumenckiej następuje poprzez ustalenia tzw. planu spłaty wierzycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres, kiedy upadły ma spłacać ustalone raty na rzecz wierzycieli nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. 

Zdarza jednak, wcale nie rzadko, kiedy sąd, kierując się zasadami współżycia społecznego – umarza w całości długi upadłego, nie wyznaczając żadnej kwoty na rzecz spłaty wierzycieli. Ale nawet, jeśli taka opłata zostaje przez sąd ustalona, zwykle jest to kwota niewysoka, tj. pomiędzy 150 a 500 zł miesięcznie. 

Sąd ustalając wysokość planu spłaty wierzycieli, kieruje się swoim poglądem na temat możliwości generowania przez upadłego określonego dochodu, brana jest pod uwagę także sytuacja rodzinna upadłego. 

Wykonanie planu spłaty oznacza dla danej osoby całkowite umorzenie pozostałej kwoty długów.

Upadłość osoby fizycznej, a upadłość przedsiębiorcy

Złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy podlega zupełnie innym procedurom niż przy postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej. W przypadku tzw. drobnych przedsiębiorców, zwykle szukanie ratunku (oddłużenia) przez ogłoszenie upadłości swojej firmy jest działaniem kompletnie nieopłacalnym.

Dlaczego? Wystarczy nadmienić, że taki przedsiębiorca musi z własnych środków pokryć koszty postępowania, które sąd określa na min. 70 tys. zł… 

Z tego powodu wiele osób, które planują się oddłużyć, a wcześniej (lub obecnie) prowadziły działalność gospodarczą, dążą do pozbycia się długów poprzez upadłość konsumencką. Taki przypadek jednak wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, przedsiębiorca, który wpada w niedostatek w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość swojej firmy. Jak więc pogodzić powyższy wymóg z próbą skutecznego ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez taką osobę? To już zadanie dla bardzo wtajemniczonych, na dodatek – nie zawsze będzie możliwe. 

Diagnoza w tej sprawie powinna być przeprowadzona przez fachowca na początku drogi ubiegania się przedsiębiorcy (lub byłego przedsiębiorcy) o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka – planowane zmiany w przepisach 2019

W trakcie legislacji jest projekt ustawy, który znacząco zmieni zasady ogłaszania i postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej. 

W wielu przypadkach, niestety, zmiany te będą na niekorzyść upadłych, m.in. wydłuży się maksymalny okres ustalenia planu spłaty wierzycieli do 84 miesięcy. 

Plusem nowych przepisów ma być liberalizacja zasad przy ogłaszaniu upadłości – m.in. zostanie wyeliminowane rażące niedbalstwo, jako powód oddalenia wniosku. 

Gruntowna analiza obecnej wersji ustawy oraz projektu, który trafił pod koniec maja 2019 do sejmu wskazuje, iż warto ze złożeniem wniosku o upadłość konsumencką się pospieszyć i złożyć go na aktualnie obowiązujących warunkach.

Jeśli nie radzisz sobie ze spłatą zadłużenia najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy eksperta w tej dziedzinie, który pomoże Ci w wyborze najkorzystniejszej w Twojej sytuacji metody obrony przed skutkami ewentualnej egzekucji komorniczej. Pozwoli też zapobiec niepotrzebnym błędom i konsekwencjom prawnym.

 • Wysoka skuteczność
 • Bezpłatna analiza sprawy
 • Uczciwa diagnoza
 • Kompleksowa usługa
 • Rozsądna cena
 • Usługa również dla przesiębiorców
Zamów bezpłatną analizę sprawy!

Wyślij nam swoje dane kontaktowe, a my odpowiemy jak najszybciej i ustalimy termin konsultacji.

Kontakt
Ochrona danych osobowych *
Zabezpieczenie

Gotowy dowiedzieć się więcej?

Po zmianie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, okres spłaty wierzycieli wydłuży się aż o 48 miesięcy! To dodatkowe 4 lata! Nie pozwól odebrać sobie 4 lat i zgłoś się do nas po bezpłatną wycenę już teraz!